posterAl CDIT som conscients de la velocitat en la que els últims anys ha evolucionat el Diagnòstic per la Imatge o Radiologia. Els avenços tecnològics han sigut molt importants en la obtenció d’imatges mèdiques de millor qualitat. Tècniques com la Ressonància Magnètica Oberta i la digitalització dels serveis permeten als nostres especialistes detectar un ampli ventall de patologies en estadis precoços. En aquest aspecte la infraestructura tecnològica i el equip mèdic dels nostres centres es mantenen al dia en els darrers avenços tan tècnics com científics amb un constant reciclatge.

Fruit de la fusió dels nostres dos centres a Terrassa, Ressonància Magnètica Progrés i CDIT, vàrem iniciar un procés d’inversions per tal de actualitzar els nostres serveis amb la digitalització complerta de les imatges, que ha transformat la manera de treballar dels nostres Tècnics i Radiòlegs i la manera en la que ens comuniquem amb els nostres clients.

Som especialistes en el diagnòstic i control de les malalties de la dona i especialment en la patologia mamaria. En aquesta àrea la Radiologia te un paper fonamental en el diagnòstic i seguiment del càncer de mama. Per potenciar la nostre expertesa en aquest camp hem incorporat un nou mamògraf de la empresa HOLOGIC, referent a nivell mundial en imatge mèdica mamària, un ecògraf ESAOTE d´alta gamma per els estudis complementaris a la mamografia i un Densitòmetre DEXA de la empresa francesa DMS més complert, per el estudi i control evolutiu de la Osteoporosis, que ens permet mesurar el risc de patir una fractura òssia dels pacients.

Fa poques setmanes hem renovat els ordinadors centrals de la Ressonància Magnètica Oberta SIEMENS i una actualització del seu software que ens han permès millorar la qualitat de les imatges obtingudes i millorar en la experiència del pacient durant la realització de la prova, per la reducció del temps d´exploració.
Amb la digitalització dels dos centres hem aconseguit millorar substancialment la precisió dels nostres diagnòstics, el nostre valor diferencial, i a l’hora amb la reducció del temps de lliurament dels resultats em millorat l’atenció als nostres pacients.

El fet de compartir un sistema informàtic digital integrat de gestió entre ambdós centres a nivell administratiu permet la gestió d´agendes conjunta, la historia clínica dels pacients al núvol i el procés de recuperació i arxiu ens els nostres servidors de les imatges per part dels nostres Radiòlegs per elaborar els informes, ens ha assegurat una alta qualitat en els processos relacionats amb la nostre activitat, tenint cada vegada més control sobre els mateixos i permetent-nos adaptant-se més i més a les necessitats canviants dels nostres clients. En definitiva aquest canvis ens permeten centrant-se en el que realment importa, la salut dels nostres pacients.

Gràcies a la nostre col·laboració amb XEROX Healthcare també em innovat en la forma en la que entreguem els resultats, automatitzant el procés de generació dels mateixos i oferint un format de revista o BOOK atractiu, de qualitat i de còmode manipulació. Inclou un resum de la prova amb les imatges més significatives en format paper d´alta qualitat i un CD òptic digital, específic per la imatge mèdica en el que els especialistes poden consultar fàcilment totes les imatges del estudi.