maquina5

Consisteix en

La radiologia digital es fonamenta en la exposició d’una part del cos a un feix de Rx sobre una pantalla receptora d’imatge, on les diferents densitats creen una imatge latent la qual, durant el procés de revelat la imatge és transmesa a un ordinador on es farà el processament de la imatge.

Es sol fer servir per

Amb la radiografia es poden observar totes les parts del cos, ja que, com hem dit amb anterioritat, cada òrgan i part del cos té unes densitats diferents, això ens permetrà la diferenciació de teixits del cos humà tant si es tracta d’ossos, calcificacions, tumoracions a certes parts del cos, vísceres com fetge, ronyons, etc. A més també és possible introduir al cos un contrast iodat el qual ens ajudarà a diferenciar parts del cos que sense aquest no es podrien diferenciar.

Requisits per a la realització de la prova

No es podrà realitzar aquesta prova en cas de que la pacient estigui embarassada o tingui sospites d’embaràs.

 

Algunes de les Radiografies més comuns són…

rx-toraxRx Tòrax

Radiografia realitzada a la caixa toràcica la qual ens permet visualitzar les òrgans de l’interior d’aquesta: pulmons, cor, vasos sanguinis que entren i surten del cor, etc. Es sol realitzar per a poder descartar patologies, per a realitzar preoperatoris, etc.

rx-cervicalRx Columna

Radiografia realitzada a la columna vertebral. Utilitzada per a descartar patologies tant als cossos vertebrals, com als discos intervertebrals, als espais de sortida dels nervis, etc. També es realitzen les radiografies telemètriques de columna completa utilitzades per a poder diagnosticar possibles problemes de columna com escoliosis, hipercifosis, hiperlordosis, etc.


 
rx-colze

Rx Musculo esquelètic

Radiografia realitzada a ossos i articulacions. Es solen realitzar per al diagnòstic de fractures, tumoracions, estudi de les articulacions, calcificacions, etc.

rx-abdomenRx Abdomen

Radiografia realitzada a l’abdomen on podrem visualitzar les vísceres contingudes en aquest: fetge, estómac, melsa, ronyons, etc. Es podran descartar patologies com l’hernia de hiatus, tumoracions a més, si s’introdueix un mitjà de contrast ens permetrà la visualització de diverses parts que no es poden visualitzar sense aquest.