A.T.M.

Consisteix en

Es basa en la realització de radiografies a les dents.

Es sol fer servir per

Es sol realitzar per tal de poder observar la dent en la seva totalitat: corona, arrels de la dent, etc. podent així observar-se per exemple les caries. A més també ens permet estudiar les ATM (Articulació Temporo Maxil·lar).

Requisits per a la realització de la prova

No es podrà realitzar aquesta prova en cas de que la pacient estigui embarassada o tingui sospites d’embaràs.