mamografo

Consisteix en

Estudi de les mames mitjançant la utilització de Rx. Un tub de Rx especialitzat per a poder obtenir una millor resolució emet una dosis d’aquests fotons de radiació a una mama sobre pantalla fotosensible, aquesta pantalla crea una imatge latent de la mama que tot seguit, en el procés de revelatge la imatge passa a un ordinador on es poden editar les imatges, i tot seguit fer el diagnòstic ja sigui des de l’ordinador o en plaques radiogràfiques.

mamografia-01Es sol fer servir per

La mamografia té per objecte la prevenció i diagnòstic precoç del càncer de mama. És l’exploració fonamental en el diagnòstic de les malalties de mama i mitjà de major fiabilitat diagnòstica. És molt útil per a visualitzar calcificacions i masses tumorals entre d’altres. El més positiu es que normalment aquestes masses es poden veure a través de la mamografia molt abans de que aquestes siguin palpables, millorant així el diagnòstic i el pronòstic de la malaltia.

Requisits per a la realització de la prova

No es podrà realitzar aquesta prova en cas de que la pacient estigui embarassada o tingui sospites d’embaràs.