ecografo

Consisteix en

Prova mèdica en la qual es fan servir els ultrasons. Aquests són emesos per un transductor a dins del cos i quan topen amb una estructura (que no sigui os ni aire) reboten i són retornades al transductor; aquesta informació que li arriba a l’aparell en forma d’ones és traduïda a imatges que el metge radiòleg interpreta en temps real.

Es sol fer servir per

És molt coneguda per ser molt utilitzada durant l’embaràs ja que no és nociu per a la mare ni per al fetus, però la realitat és que aquesta tècnica s’utilitza en gairebé tots els àmbits de la medicina, tant per la seva innocuïtat com pel seu ampli camp d’utilització i, a més, sol ser còmode per al pacient.

 

Algunes de les Ecografies més comuns són…

ecografia-abdominalAbdominal

Estudi de la zona abdominal mitjançant aquesta tècnica, la qual ens permetrà visualitzar totes les vísceres que aquest conté. Molt útil per a diagnosticar problemes dels òrgans i vies urinàries, com abans hem dit, en l’embaràs, per a veure vies biliars, descartar tumoracions, etc.

ecografia-abdominalGinecològica

Proba utilitzada per a poder observar els òrgans sexuals interns femenins. Ens permet visualitzar les estructures d’aquests i des de diversos angles ja que es pot utilitzar un transductor per sobre de l’abdomen i un que es fa servir via vaginal. Molt útil per al diagnòstic de patologies tumorals, quístiques, malformacions en l’úter, etc.

ecografia-pediatricaPediàtrica

Prova indicada per a la observació de les diverses parts del cos de l’infant a qualsevol edat ja que és una prova innòcua i permet fer un bon estudi.

ecografia-abdominalTiroidea

Utilitzada per a la visualització de la glàndula tiroides podent diagnosticar o descartar qualsevol patologia morfològica d’aquesta.


 
ecografia-abdominalMama

Prova molt utilitzada per a descartar o confirmar patologies que prèviament s’ha pogut trobar a la mama en una mamografia, també permet fer puncions guiades per ecografia; així que és una de les proves més importants a l’hora de la detecció precoç de les tumoracions i patologies de la mama.

ecografia-testicularPròstata (normal i transrectal)

Es pot realitzar mitjançant un transductor a sobre de la zona (com en el cas de l’abdominal) i, a més, es pot utilitzar un transductor per via rectal que ens permetrà veure l’òrgan des d’altres angles. Podrà diagnosticar-se qualsevol patologia d’aquest òrgan, veure el seu tamany, etc.

ecografia-testicularTesticular

Prova que es realitza a als genitals externs masculins per a la detecció de possibles tumors, quists o altres patologies testiculars.

ecografia-muscleMuscle/Esquelètica

Dirigida al diagnòstic de patologies musculars i d’articulacions. Es pot detectar ruptures fibril·lars, líquid a les articulacions, possibles danys a lligaments i tendons, etc.